PRZEDMIOT NABORU:

Infrastruktura lokalowa OSP

FINANSE:

Alokacja 19 076 200,00 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

08.07.2024 r. – 22.08.2024 r.