PRZEDMIOT NABORU:

2.Modernizacja infrastruktury lokalowej OSP w celu spełnienia kryteriów włączenia do KSRG, jako element projektu określonego w pkt.1.

FINANSE:

Alokacja 20 616 200,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

15.04.2024 – 27.05.2024