PRZEDMIOT NABORU:

Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami.

FINANSE:

Alokacja 26 013 000 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

17.06.2024 r. – 29.07.2024 r.