PRZEDMIOT NABORU:

1. Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych, niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania
skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii

FINANSE:

Alokacja 27 175 900,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

30.10.2023 – 11.12.2023