PRZEDMIOT NABORU:

• Infrastruktura przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej.
• Infrastruktura szkolnictwa ogólnego.
• Infrastruktura szkolnictwa zawodowego (w tym wyższego zawodowego).
• Infrastruktura uczelni akademickich w zakresie dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

FINANSE:

Alokacja 156 499 997,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO

TERMIN NABORU:

24.05.2023 r. – 05.10.2023 r.