PRZEDMIOT NABORU:

Typy projektów:

Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną:

– Budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej (z wyłączeniem specjalnych)

FINANSE:

Alokacja 6 148 608,01 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Miasto Bydgoszcz (Instytucja Pośrednicząca)

TERMIN NABORU:

01.09.2023 – 01.03.2024