PRZEDMIOT NABORU:

Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną:
– Budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej (z wyłączeniem specjalnych).

FINANSE:

Alokacja 12 658 189,42 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

18.07.2023 – 18.01.2024