PRZEDMIOT NABORU:

Inwestycje w zakresie dostępności szkół, w tym edukacyjna baza sportowa BydOF-IP

FINANSE:

Alokacja 2 094 694,11 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca

TERMIN NABORU:

31.05.2023 r. – 30.11.2023 r.