PRZEDMIOT NABORU:

Działania z zakresu poprawy dostępności szkół/placówek dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z inwestycjami w przyszkolną bazę sportową polegającymi na utworzeniu pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w gminie lub bieżni tartanowej w powiecie (z wyłączeniem szkół specjalnych).

FINANSE:

Alokacja 15 514 854,71 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

24.07.2023 – 23.01.2024