PRZEDMIOT NABORU:

Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną:
– Budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej (z wyłączeniem specjalnych).

FINANSE:

Alokacja 4 275 422,56 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

17.07.2023 – 17.01.2024