PRZEDMIOT NABORU:

Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną:
– Budowa, przebudowa, remont, wyposażenie obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej (z wyłączeniem specjalnych).

FINANSE:

Alokacja 1 960 207,83 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

07.10.2024 r. – 16.11.2024 r.