PRZEDMIOT NABORU:

Działania z zakresu poprawy dostępności szkół/placówek dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z inwestycjami w przyszkolną bazę sportową polegającymi na utworzeniu pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w gminie lub bieżni tartanowej w powiecie (z wyłączeniem szkół specjalnych).

FINANSE:

Alokacja 7 210 754,08 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

24.08.2023 – 24.02.2024