PRZEDMIOT NABORU:

Wsparcie osób młodych, bez względu na status na rynku pracy, mające na celu zwiększenie możliwości ich trwałego zatrudnienia.

FINANSE:

Alokacja 43 355 000 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

TERMIN NABORU:

28.11.2024 r. – 08.01.2025 r.