PRZEDMIOT NABORU:

Typy projektów:

Wychowanie przedszkolne BydOF-IP

FINANSE:

Alokacja 2 502 407,76 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Miasto Bydgoszcz

TERMIN NABORU:

15.11.2024 r. – 14.02.2025 r.