PRZEDMIOT NABORU:

Typ projektu: Wychowanie przedszkolne

FINANSE:

Alokacja 4 590 529,41 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

10.10.2024 r. – 21.11.2024 r.