PRZEDMIOT NABORU:

Kształcenie ogólne BydOF-IP.

FINANSE:

Alokacja 9 181 035,87 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

11.06.2024 r. – 09.09.2024 r.