PRZEDMIOT NABORU:

Typ projektu: Kształcenie ogólne

FINANSE:

Alokacja 4 590 529,41 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

11.10.2024 r. – 22.11.2024 r.