PRZEDMIOT NABORU:

Usługi społeczne i zdrowotne – w szczególności usługi świadczone w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia dziennego

FINANSE:

Alokacja 78 551 029,41 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

09.10.2023 – 20.11.2023