PRZEDMIOT NABORU:

Typy projektów:
Usługi w mieszkaniach chronionych/wspomaganych

FINANSE:

Alokacja 33 918 911,76 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

16.09.2024 r. – 28.10.2024 r.