PRZEDMIOT NABORU:

Typy projektów:
Usługi w mieszkaniach chronionych/wspomaganych

FINANSE:

Alokacja 78 551 029,41 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

17.06.2024 – 29.07.2024