PRZEDMIOT NABORU:

Usługi opieki długoterminowej

FINANSE:

Alokacja 48 455 588,24 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

07.10.2024 r. – 18.11.2024 r.