PRZEDMIOT NABORU:

Usługi społeczne i zdrowotne:
Profilaktyczne Programy Zdrowotne (PPZ)

FINANSE:

Alokacja 26 208 687,12 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

18.03.2024 – 29.04.2024