PRZEDMIOT NABORU:

Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej: Działania profilaktyczne dla rodzin, dzieci i młodzieży (typ projektu 1)

FINANSE:

Alokacja 14 536 676,47 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

III kwartał 2025 r.