PRZEDMIOT NABORU:

Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej: Działania profilaktyczne dla rodzin, dzieci i młodzieży (typ projektu 1)

FINANSE:

Alokacja 15 710 205,88 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

TERMIN NABORU:

23.09.2024 – 04.11.2024