PRZEDMIOT NABORU:

1. Wparcie rozwoju i poprawa jakości i dostępności e-usług i e-zasobów publicznych, w tym e-zdrowia, e-kultury, danych przestrzennych z elementami wzmacniającymi bezpieczeństwo rozwoju e-usług i systemów informatycznych.

2. Inwestycje w obszarze cyberbezpieczeństwa, tj. wzmacniania odporności systemów, zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty (w systemach informacyjnych JST, podmiotów publicznych podlegających JST) wyłącznie jako element projektu określonego w Typie 1.

FINANSE:

Alokacja 79 371 181,92 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

TERMIN NABORU:

25.03.2024 r. – 28.06.2024 r.