PRZEDMIOT NABORU:

Przebudowa, budowa, remont obiektów infrastruktury szkolnictwa branżowego wraz z zapewnieniem wyposażenia oraz dostosowaniem infrastruktury do kształcenia włączającego uczniów – ZIT Subregionu Południowego

FINANSE:

Alokacja 18 661 847,75 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

TERMIN NABORU:

28.03.2024 r. – 28.06.2024 r.