PRZEDMIOT NABORU:

Przebudowa, budowa, remont obiektów infrastruktury szkolnictwa branżowego wraz z zapewnieniem wyposażenia oraz dostosowaniem infrastruktury do kształcenia włączającego uczniów – województwo śląskie (podregiony rybnicki, bielski)

FINANSE:

Alokacja 47 020 925,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

TERMIN NABORU:

II kwartał 2024 r. – III kwartał 2024 r.