PRZEDMIOT NABORU:

Przebudowa, budowa, remont obiektów infrastruktury szkolnictwa branżowego wraz z zapewnieniem wyposażenia oraz dostosowaniem infrastruktury do kształcenia włączającego uczniów – województwo śląskie (podregiony rybnicki, bielski)

FINANSE:

Alokacja 26 737 119,50 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

TERMIN NABORU:

28.03.2024 r. – 28.06.2024 r.