PRZEDMIOT NABORU:

1. Upowszechnianie i rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami transformacji regionu
2. Wsparcie placówek kształcenia zawodowego w zmianie profilu nauczania
3. Współpraca szkół kształcenia zawodowego z uczelniami wyższymi oraz pracodawcami

FINANSE:

Alokacja 197 711 111,09  PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

TERMIN NABORU:

04.08.2023 – 25.01.2024