PRZEDMIOT NABORU:

Działania na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji.

FINANSE:

Alokacja 160 200 000,00  PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

TERMIN NABORU:

30.05.2023