PRZEDMIOT NABORU:

Działania na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji.

FINANSE:

Alokacja 176 452 000,00  PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

TERMIN NABORU:

07.09.2023 – 26.02.2024