PRZEDMIOT NABORU:

Wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenie dostępu m.in. przedsiębiorców do tych usług:
a) tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu m.in. przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych
b) cyfryzacja zasobów publicznych istotnych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do nich
c) wsparcie rozwoju i poprawę jakości i dostępności danych przestrzennych

FINANSE:

Alokacja 25 714 285,00 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Wdrażania Programu Regionalnego oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie

TERMIN NABORU:

05.02.2024 r. – 29.03.2024 r.