PRZEDMIOT NABORU:

3. Wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną.

FINANSE:

Alokacja 5 859 627,68 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

TERMIN NABORU:

22.02.2024 r. – 15.04.2024 r.