PRZEDMIOT NABORU:

Projekty infrastrukturalne służące poprawie jakości i efektywności usług społecznych w środowisku lokalnym (DI), w tym:
a) Inwestycje w infrastrukturę społeczną służącą świadczeniu usług o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym czy rehabilitacyjnym osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w środowisku lokalnym), w szczególności osobom starszym, poprzez m.in. rozwój
mieszkalnictwa ze wsparciem, dziennych domów pomocy, ŚDS, klubów samopomocy, gospodarstw opiekuńczych, rodzinnych domów samopomocy, COW;
b) Inwestycje w infrastrukturę na rzecz usług o charakterze integracyjnym

FINANSE:

Alokacja 13 500 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Wdrażania Programu Regionalnego oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie

TERMIN NABORU:

01.03.2024 – 31.05.2024