PRZEDMIOT NABORU:

1. Infrastruktura kształcenia zawodowego młodzieży
2. Infrastruktura kształcenia zawodowego osób dorosłych.
3. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, remont, adaptacja istniejącej infrastruktury branżowych Centrów Kształcenia Zawodowego oraz Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych podmiotów realizujących zadania zbieżne z CKZ oraz CKZiU, wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym w nowoczesny sprzęt czy w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK
Dotyczy wyłącznie wielkopolski wschodniej

FINANSE:

Alokacja 15 000 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Wdrażania Programu Regionalnego

TERMIN NABORU:

30.10.2023 – 19.01.2024