PRZEDMIOT NABORU:

1. Infrastruktura kształcenia zawodowego młodzieży.
2. Infrastruktura kształcenia zawodowego osób dorosłych.
3. Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, remont, adaptacja istniejącej infrastruktury branżowych Centrów Kształcenia Zawodowego oraz Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych podmiotów realizujących zadania zbieżne z CKZ oraz CKZiU, wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym w nowoczesny sprzęt czy w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

FINANSE:

Alokacja 10 000 000,00 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Wdrażania Programu Regionalnego oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie

TERMIN NABORU:

lipiec 2024 r.