PRZEDMIOT NABORU:

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenach poprzemysłowych i pokopalnianych.

FINANSE:

Alokacja 67 000 000,00 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Wdrażania Programu Regionalnego oraz Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie

TERMIN NABORU:

październik 2024 r.