W dniu 28 maja 2021 roku w żyrardowskiej Resursie odbyło się spotkanie inicjujące prace nad Planem Działań dla Innego Instrumentu Terytorialnego Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego!

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele 15 gmin należących do ŻOF, podpisano aneks do „Wielostronnej deklaracji współpracy gmin subregionu żyrardowskiego w zakresie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, na mocy którego do ŻOF-u oficjalnie dołączyły dwie kolejne gminy z powiatu grójeckiego – Goszczyn i Jasieniec. Zapowiedziano także, że gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz Mogielnica zainteresowane są przystąpieniem do współpracy.

Kolejnym punktem spotkania było oficjalne podpisanie umowy między wszystkimi gminami wchodzącymi w skład ŻOF a Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju na przygotowanie Planu Działań dla ŻOF, który powstanie w ciągu 11 miesięcy. W imieniu WANIR umowę podpisywał Jakub Michałowski, Prezes Zarządu.

Na zakończenie przedstawiciele Działu Strategii i Rozwoju Lokalnego WANiR Irma Kuznetsova, Dyrektor Działu oraz Jakub Jackowski zaprezentowali etapy prac nad dokumentem, harmonogram, a także najważniejsze założenia problemowe, które podejmowane będą w projekcie Planu. Będzie on podstawą do ubiegania się o środki unijne w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027, zwiększając szansę na ich pozyskanie i realizację wspólnych inwestycji.

Kolejnym etapem będzie badanie ankietowe wśród mieszkańców.

Zachęcamy do śledzenia postępów prac nad Planem Dziłań dla ITT Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

WIĘCEJ