PRZEDMIOT NABORU:

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych.

FINANSE:

Alokacja 61 439 950 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych

TERMIN NABORU:

26.04.2024 r. – 11.06.2024 r.