PRZEDMIOT NABORU:

A. budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

FINANSE:

Alokacja 25 987 800,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

TERMIN NABORU:

13.06.2024 r. – 13.08.2024 r.