PRZEDMIOT NABORU:

A. budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

FINANSE:

Alokacja 45 180 786,03 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

TERMIN NABORU:

09.2024 r. – 12.2024 r.