PRZEDMIOT NABORU:

B. budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów komunalnych

FINANSE:

Alokacja 43 996 433,40 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

TERMIN NABORU:

09.2024 r. – 12.2024 r.