PRZEDMIOT NABORU:

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych zlokalizowanych na obszarze ZIT.

FINANSE:

Alokacja 43 093 000 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych

TERMIN NABORU:

25.04.2024 r. – 10.06.2024 r.