PRZEDMIOT NABORU:

Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

Zakup nowego średniego albo ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem

FINANSE:

Alokacja 79.275.960,00 PLN,

w tym:

dla RWS: 20.750.400,00 PLN

dla RMR: 58.525.560,00 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

TERMIN NABORU:

31 marzec 2023 do 10 maj 2023