PRZEDMIOT NABORU:

1. Rozwój systemów ratownictwa oraz systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego.

Wsparciem objęte mogą być działania polegające na:

  1. przedsięwzięciach służących rozwojowi systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym doposażenia służb w odpowiedni i wysoce efektywny sprzęt dla jednostek odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwaniu skutków zjawisk katastrofalnych,
  2. usprawnieniu potencjału służb publicznych w ramach rozwoju systemów monitoringu, prognozowania i ostrzegania środowiskowego na obszarze Wielkopolski (np. wykorzystujące technologie dokładnej identyfikacji i mapowania obszarów zagrożeń), a także skutecznego informowania mieszkańców o możliwie precyzyjnie określonych zagrożeniach środowiskowych i meteorologicznych.

FINANSE:

Alokacja 25 000 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Wdrażania Programu Regionalnego

TERMIN NABORU:

02.10.2023 – 22.12.2023