PRZEDMIOT NABORU:

Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów lub ponowne użycie (PSZOK).

FINANSE:

Alokacja 8 000 000,00 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

TERMIN NABORU:

14.03.2024 r. – 25.04.2024 r.