PRZEDMIOT NABORU:

I. Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej).
Kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 2 500 000,00 PLN.

FINANSE:

Alokacja 11 008 165,54 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

TERMIN NABORU:

06.05.2024 r. – 17.06.2024 r.