PRZEDMIOT NABORU:

Inwestycje w infrastrukturę edukacji przedszkolnej (budowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja) wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, gwarantujące wysoką jakość kształcenia; zakup niezbędnego sprzętu i pomocy multimedialnych; inwestycje w infrastrukturę włączającą dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

FINANSE:

Alokacja 113 184 000,00  zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

PLANOWANY TERMIN NABORU:

lipiec 2023