PRZEDMIOT NABORU:

Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych wraz z niezbędnym wyposażeniem.

FINANSE:

Alokacja 56 361 500,00 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

PLANOWANY TERMIN NABORU:

II kwartał 2024 r.