PRZEDMIOT NABORU:

A. zwiększenie dostępności szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne

FINANSE:

Alokacja 34 650 400 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

TERMIN NABORU:

grudzień 2024 r. – I kwartał 2025 r.