PRZEDMIOT NABORU:

A. zwiększenie dostępności szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne

FINANSE:

Alokacja 13 794 900,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

TERMIN NABORU:

II kwartał 2024 r. – II kwartał 2024/III kwartał 2024 r.