PRZEDMIOT NABORU:

Infrastruktura wychowania przedszkolnego wraz z wyposażeniem.

FINANSE:

Alokacja 21 565 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

TERMIN NABORU:

31.10.2023 – 11.12.2023