PRZEDMIOT NABORU:

A. infrastruktura podmiotów reintegracji

FINANSE:

Alokacja 34 650 400,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

TERMIN NABORU:

IV kwartał 2024 r. – IV kwartał 2024/I kwartał 2025 r.