PRZEDMIOT NABORU:

A. wsparcie infrastruktury ośrodków wychowania przedszkolnego

FINANSE:

Alokacja 17 776 800,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

TERMIN NABORU:

I kwartał 2025 r. – I kwartał 2025/II kwartał 2025 r.