PRZEDMIOT NABORU:

Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej

FINANSE:

Alokacja 89 024 670,00 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

PLANOWANY TERMIN NABORU:

17 maj 2023 do 21 czerwiec 2023