PRZEDMIOT NABORU:

Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego.

Wyłącznie trasy zawarte w „Koncepcji sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego”;
Nabór tylko na projekty gotowe do realizacji (tj. z pozwoleniami na budowę);
Obligatoryjna opinia IRT załączana do wniosku o dofinansowanie, potwierdzająca zgodność przebiegu trasy objętej projektem z trasą przebiegu cyklostrady;
Obligatoryjna opinia IRT załączana do wniosku o dofinansowanie, potwierdzająca m.in. zgodność projektu z Dolnośląską Polityką Rowerową – Standardami projektowymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego lub wskazująca, że inwestycja będąca przedmiotem projektu zawiera rozwiązania nie w pełni zgodne ze Standardami projektowymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego, jednak uzyskała pozytywną opinię IRT w tym zakresie;
Nie będą dofinansowane projekty polegające wyłącznie na oznakowaniu szlaków rowerowych.

FINANSE:

Alokacja 67 165 714,00 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

TERMIN NABORU:

28.03.2024 r. – 10.05.2024 r.