PRZEDMIOT NABORU:

Projekty w obszarze infrastruktury wsparcia rodziny: Inwestycje w infrastrukturę placówek wsparcia dziennego wraz z niezbędnym wyposażenie.

FINANSE:

Alokacja 27 153 330 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

TERMIN NABORU:

26.06.2024 r. – wrzesień 2024 r.