PRZEDMIOT NABORU:

A. wsparcie infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe

FINANSE:

Alokacja 71 107 200,00 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

TERMIN NABORU:

03.2024 r. – 04.2024 r.