PRZEDMIOT NABORU:

A. wsparcie infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe

FINANSE:

Alokacja 73 572 800,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

TERMIN NABORU:

II kwartał 2024 r. – II kwartał 2024/III kwartał 2024 r.