PRZEDMIOT NABORU:

Tworzenie infrastruktury społecznej w ramach deinstytucjonalizacji usług i reintegracji społecznej

FINANSE:

Alokacja 98 916 300,00  zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

PLANOWANY TERMIN NABORU:

październik 2023 do grudzień 2023