PRZEDMIOT NABORU:

Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej

Wsparciem objęte będą projekty mające na celu:

wzmocnienie jakości i konkurencyjności kształcenia zawodowego

poprzez modernizację bazy techniczno-dydaktycznej szkolnictwa branżowego, poprawę wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu, stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenia warsztatów i pracowni.

region Mazowiecki regionalny

FINANSE:

Alokacja 35 220 680,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych

TERMIN NABORU:

12.07.2024 r. – 16.09.2024 r.